MMHA Food & Fun Fair 2017

Objektif acara ini adalah untuk mengumpul dana untuk kos operasi MMHA (Malaysian Mental Health Association) dan membolehkan lebih banyak hub perkhidmatan kesihatan mental yang lebih mudah diakses dalam komuniti.

TLC telah dijemput untuk membuka gerai dan menjual rangkaian produk pencuci TLC. Sambutan yang diterima sangatlah menggalakkan. Di penghujung acara ini, TLC berjaya mengumpul RM2,000.00 untuk disumbangkan kepada MMHA.

Get Location